Característiques de les parcel·les

Característiques de les parcel·les

(En castellano más abajo)

El Parc de La Torre (de 51.131 m² de superfície) disposa d’espais verds, camins i parcel·les destinades al seu cultiu. Algunes d’aquestes parcel·les són utilitzades pel Consell Agrari com a parcel·les demostratives o de pràctiques, unes altres per al cultiu de fruiters o per a convenis en altres organitzacions, i la resta per al seu ús tant per particulars com per associacions i altres col·lectius.

Concretament, d’un total de 274 parcel·les numerades, la seua distribució és com segueix:

 • 168 parcel·les per a usuaris particulars.
 • Parcel·les de la 1 a la 5: zona demostrativa i de pràctiques, gestionada pel Consell Agrari. Actualment també utilitzada per a les visites dels alumnes del CP Padre Manjón.
 • Parcel·les de la 43 a la 79: col·lecció d’arbres fruiters.
 • Parcel·les de la 80 a la 91: conveni amb FUVAMA (Fundació Valenciana d’Agricultura i Mediambient).
 • Parcel·les de la 183 a la 186: antigues parcel·les del CP Padre Manjón.
 • Parcel·les de la 207 a la 218: Associació Por Tí Mujer.
 • Parcel·les de la 234 a la 235: Associació Mira.
 • Parcel·la 238: AVAC.
 • Parcel·la 239: ACOVA.
 • Parcel·les de la 249 a la 274: Federació d’Associacions de Veïns de València.

El Centre Gestor del recinte està situat en l’extrem sud-oest amb les oficines i els vestuaris (hivernacle).

Les parcel·les destinades a associacions i usuaris particulars varien en tamany, sent la més gran de 100 m² i la més xicoteta de 40 m².

 


Características de las parcelas

El Parque de La Torre (de 51.131 m² de superficie) dispone de espacios verdes, caminos y parcelas destinadas a su cultivo. Algunas de estas parcelas son utilizadas por el Consell Agrari como parcelas demostrativas o de prácticas, otras para el cultivo de frutales o para convenios con otras organizaciones, y el resto para su uso tanto por particulares como por asociaciones y otros colectivos.

Concretamente, de un total de 274 parcelas numeradas, su distribución es como sigue:

 • 168 parcelas para usuarios particulares.
 • Parcelas de la 1 a la 5: zona demostrativa y de prácticas. Actualmente también utilizada para las visitas de los alumnos del CP Padre Manjón.
 • Parcelas de la 43 a la 79: colección de árboles frutales.
 • Parcelas de la 80 a la 91: convenio con FUVAMA (Fundación Valenciana de Agricultura y Medioambiente).
 • Parcelas de la 183 a la 186: antiguas parcelas del CP Padre Manjón.
 • Parcelas de la 207 a la 218: Asociación Por Tí Mujer.
 • Parcelas de la 234 a la 235: Asociación Mira.
 • Parcela 238: AVAC.
 • Parcela 239: ACOVA.
 • Parcelas de la 249 a la 274: Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia.

El Centro Gestor del recinto está situado en el extremo suroeste con las oficinas y los vestuarios (invernadero).

Las parcelas destinadas a asociaciones y usuarios particulares varían en tamaño, siendo la más grande de 100 m² y la más pequeña de 40 m².

Horari del Parc

D’ABRIL A SETEMBRE
Dilluns a diumenge: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 h

D’OCTUBRE A MARÇ
Dilluns a divendres: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 h
Caps de setmana: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00 h