Condicionament del parc

Condicionament del parc

(En castellano más abajo)

Les labors de condicionament i millora del parc van començar adequant la terra de les parcel·les a l’ús agrícola, segant, desbrossant i triturant les herbes; es va despedregar i es van fer cavallons per a separar les diferents parcel·les. També es va incorporar adob orgànic.

tractor

Altres millores realitzades van ser:

  • Numerar les parcel·les seguint el mètode ancestral practicat en l’Horta de València.
  • Adequar la zones ajardinades, plantant diferents espècies d’aromàtiques.
  • Introduir arbres d’espècies ornamentals i fruiteres: es va llaurar, va abonar i va podar. També es van realitzar tractaments fitosanitaris i es va ajustar el sistema de reg.
  • Adequar la sèquia principal: es van netejar els desaigües, es van eliminar els residus per a facilitar el drenatge, es van reparar les pèrdues, etc.

cartel bicis.jpg

 


Acondicionamiento del parque

Las labores de acondicionamiento y mejora del parque comenzaron adecuando la tierra de las parcelas al uso agrícola segando, desbrozando y triturando la maleza; se despedregó y se hicieron caballones para separar las diferentes parcelas. También se incorporó abono orgánico.

Otras mejoras realizadas fueron:

  • Numerar las parcelas siguiendo el método ancestral practicado en la Huerta de Valencia.
  • Adecuar la zonas ajardinadas, plantando diferentes especies de aromáticas.
  • Introducir árboles de especies ornamentales y frutales: se labró, abonó y podó. También se realizaron tratamientos fitosanitarios y se ajustó el sistema de riego.
  • Adecuar la acequia principal: se limpiaron los desagües, se eliminaron los residuos para facilitar el drenaje, se repararon las escorrentías, etc.

GuardarGuardar

GuardarGuardar

GuardarGuardar

Horari del Parc

D’ABRIL A SETEMBRE
Dilluns a diumenge: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 h

D’OCTUBRE A MARÇ
Dilluns a divendres: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 h
Caps de setmana: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00 h