Objectius

Objectius

(En castellano más abajo)

Els horts es plantegen com a espais regulats en els quals, a través del programa municipal, s’adjudica per un període determinat de temps un terreny públic als participants.

La tendència és a que siguen autosuficients i siguen les mateixes persones les encarregades de la seua correcta gestió, sent els fruits obtinguts per a l’autoconsum i no per a la venda.

Els objectius que es persegueixen amb els Horts Urbans del Parc de La Torre (Sociópolis) són els següents:

 1. Conservació de superfície d’horta en el terme municipal de València.
 2. Oferir un espai d’esplai, contacte amb la naturalesa i activitat rural al veïnat de València.
 3. Fomentar la participació ciutadana en el manteniment de l’activitat agrícola i els cultius autòctons.
 4. Generar espais de biodiversitat i millora del paisatge urbà.
 5. Promoure bones pràctiques ambientals de cultiu: gestió dels residus, estalvi d’aigua, recuperació d’usos i costums de l’agricultura tradicional (la que avui anomenem ecològica), etc.
 6. Potenciar el caràcter educatiu i lúdic dels horts.
 7. Establir i valorar les relacions entre el mitjà natural i rural i les activitats veïnals de València, immerses en un mitjà urbà.
 8. Promoure una alimentació sana i hàbits de vida saludables.
 9. Impulsar un major coneixement i respecte pel medi ambient.

 


Objetivos

Los huertos se plantean como espacios regulados en los que, a través del programa municipal, se adjudica por un periodo determinado de tiempo un terreno público a los participantes.

La tendencia es a que sean autosuficientes y sean las propias personas las encargadas de su correcta gestión, siendo los frutos obtenidos para el autoconsumo y no para la venta.

Los objetivos que se persiguen con los Huertos Urbanos del Parque de La Torre (Sociópolis) son los siguientes:

 1. Conservación de superficie de huerta en el término municipal de Valencia.
 2. Ofrecer un espacio de esparcimiento, contacto con la naturaleza y actividad rural al vecindario de Valencia.
 3. Fomentar la participación ciudadana en el mantenimiento de la actividad agrícola y los cultivos autóctonos.
 4. Generar espacios de biodiversidad y mejora del paisaje urbano.
 5. Promover buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de los residuos, ahorro de agua, recuperación de usos y costumbres de la agricultura tradicional (la que hoy llamamos ecológica), etc.
 6. Potenciar el carácter educativo y lúdico de los huertos.
 7. Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y rural y las actividades vecinales de Valencia, inmersas en un medio urbano.
 8. Promover una alimentación sana y hábitos de vida saludables.
 9. Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente.

Horari del Parc

D’ABRIL A SETEMBRE
Dilluns a diumenge: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 h

D’OCTUBRE A MARÇ
Dilluns a divendres: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 h
Caps de setmana: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00 h