Preparació del terreny

Preparació del terreny

(En castellano más abajo)

Les parcel·les es lliuren als nous usuaris ja preparades per al seu cultiu, adobades amb fem i treballades amb motocultor (maquinària que només el personal del parc està autoritzat a utilitzar).

També existeix la possibilitat que et facen els cavallons (sempre al llarg de la parcel·la i amb un ample fixe), però és recomanable l’experiència d’anar preparant-los un mateix conforme es van necessitant.

Per a sol·licitar aquest tipus de treballs de preparació del terreny en altres moments de l’any (per exemple, en un canvi de temporada o en parcel·les que s’han compactat molt per l’ús) consultar directament amb els guardes del parc.


Preparación del terreno

Las parcelas se entregan a los nuevos usuarios preparadas para su cultivo mediante abonado con estiércol y laboreo con motocultor (que solo el personal del parque está autorizado a utilizar).

También existe la posibilidad de que te dejen hechos los caballones (siempre a lo largo de la parcela y con un ancho fijo), pero es recomendable la experiencia de ir preparándolos uno mismo conforme se van necesitando.

Para solicitar este tipo de trabajos de preparación del terreno en otros momentos del año (por ejemplo, en un cambio de temporada o en parcelas que se han compactado mucho por el uso) consultar directamente con los guardas del parque.

Horari del Parc

D’ABRIL A SETEMBRE
Dilluns a diumenge: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 h

D’OCTUBRE A MARÇ
Dilluns a divendres: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 h
Caps de setmana: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00 h