Text legal

El Consell Agrari Municipal de València, a través del domini valencia.consellagrari.com, facilita informació d’interés general de la ciutat de València i, en particular, informació i gestions pròpies de l’Administració municipal.

El Consell Agrari Municipal de València realitza tots els esforços necessaris per a evitar errors i, si és el cas, corregir-los o actualitzar-los tan prompte com siga possible. No obstant això, no pot garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

El Consell Agrari Municipal de València no es responsabilitza de l’accés o ús dels continguts. Igualment, el Consell Agrari Municipal de València no es responsabilitza dels accessos i continguts que apareguen en els enllaços a altres dominis que s’inclouen en valencia.consellagrari.com.

La informació proporcionada té caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que els siga aplicable.

La utilització no autoritzada expressament de la informació continguda en el domini, així com els perjudicis que puguen ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l’Ajuntament de València, podrà originar l’exercici per este de les accions que legalment siguen procedents.

El tractament de les dades de caràcter personal que es recullen a través del domini se subjecta a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable. La persona interessada podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que establix la legislació aplicable.