Noticies d’interés

L’agroecologia en el currículum d’hostaleria de formació professional: un enfocament transversal

La restauració col·lectiva és una peça rellevant del sistema alimentari. Aquest sistema, simplificant, oscil·la entre l’agroindústria, que és un dels principals agents de la crisi ambiental i social en curs, i l’agroecologia. Pel que fa a la degradació ambiental, l’agronegoci fa servir una quantitat creixent de recursos: terra, aigua, derivats del petroli, etc. Aquests recursos

Llegir més

Ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en el marc del I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020

Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit TECG – Ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en el marc del I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020. Objecte del tràmit L’objecte de les ajudes és fomentar la producció ecològica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en el

Llegir més

Crowfunding: Esquellana, més que llana

Recuperar la llana, protegir la guirra Des d’Esquellana, busquem finançament per dignificar l’ofici de pastor, recuperar la llana de les nostres ovelles i reactivar la nostra indústria tèxtil. La llana procedeix inicialment de l’única ovella autòctona, la guirra, que disposa de molt bon pelatge. Desafortunadament, la guirra, juntament amb els pastors que treballen per a

Llegir més

Ajudes pera la realització de Projectes d’Innovació Social 2017

Esta convocatòria té com a objecte donar suport a la realització de projectes d’innovació social, entesos com el desenvolupament, implementació i/o validació de metodologies o tecnologies innovadores (projectes pilot i demostradors) orientades a la resolució de problemes socials que afecten el municipi de València. No es consideraran finançables els projectes ja desenvolupats i que es

Llegir més

Ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació

Què es pot sol·licitar?Nom del tràmit Ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació Objecte del tràmit Concedir ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitants Els destil·ladors autoritzats per a actuar en el marc de l’article 52 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de

Llegir més

Publicat treball per a diferenciar la ramaderia extensiva de la industrial

S’acaba de publicar en la web del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient el treball complet “Estudi sobre situació de la ramaderia extensiva a Espanya” realitzat per la Fundació Entretantos , per a tractar de definir i caracteritzar la ramaderia extensiva a Espanya, treballant sobre oví i caprí. Està en l’apartat dedicat a les jornades:

Llegir més

TECG – Ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina a la Comunitat Valenciana.

Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit TECG – Ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina a la Comunitat Valenciana. Objecte del tràmit Avaluació genètica dels reproductors per mitjà de la comprovació sistemàtica de la quantitat i qualitat de la llet

Llegir més

Ajudes a les activitats d’informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit TECG – Ajudes a les activitats d’informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Objecte del tràmit El foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de

Llegir més