El termini per a la presentació de la Memòria descriptiva s’inicia el dia 22 de novembre de 2022 i finalitza el dia 5 de desembre de 2022.

La forma de presentació és l’establida en l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la seu electrònica de l’Ajuntament de València.

El tipus de procediment és el de:

‘APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A SOL·LICITUDS/EXPEDIENTS JA EN TRÀMIT PER L’AJUNTAMENT’

 

En l’adreça electrònica:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.10

 

(Expedient N. E-70009-2022-0000150)