Text legal

El Consell Agrari Municipal de València a través del domini valencia.consellagrari.com facilita informació d’interés general de la ciutat de València i en particular informació i gestions pròpies de l’administració municipal. La informació facilitada és la vigent en el moment de la publicació.

El Consell Agrari Municipal de València procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i procedeix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant això, el Consell Agrari Municipal de València no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

El Consell Agrari Municipal de València podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions de la informació publicada o podrà canviar la seua configuració o presentació.

L’accés al portal web, així com l’ús de la informació que conté, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. El Consell Agrari Municipal de València no és responsable de cap perjudici que pogués derivar-se d’aquests fets, ni tampoc pot garantir que l’accés no es veja interromput o que el contingut o software al qual puga accedir-se estiga lliure d’error o de causar dany.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguen d’aplicació.

En els continguts publicats s’inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers, fonamentalment d’altres administracions públiques, que es considera poden ser d’interés per als usuaris. El Consell Agrari Municipal de València no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d’eixos enllaços.

Els seus dissenys gràfics i les informacions i codis que conté són de titularitat del Consell Agrari Municipal de València, excepte expressa indicació d’una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual.