TECG – Ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina a la Comunitat Valenciana.

Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit TECG – Ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina a la Comunitat Valenciana. Objecte del tràmit Avaluació genètica dels reproductors per mitjà de la comprovació sistemàtica de la quantitat i qualitat de la llet

Llegir més

Ajudes a les activitats d’informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit TECG – Ajudes a les activitats d’informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Objecte del tràmit El foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de

Llegir més

Ajudes a la participació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris en el marc del programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit TECG – Ajudes a la participació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris en el marc del programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Objecte del tràmit El foment de la producció i

Llegir més

Ajudes destinades a finançar els costs fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA), dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2017. Treball.

Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit Ajudes destinades a finançar els costs fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA), dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2017. Treball. Objecte del tràmit La concessió d’ajudes per

Llegir més

Concurs literari sobre paisatge i gastronomia de la Comunitat Valenciana (Consell Valencià de Cultura)

Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit Concurs literari sobre paisatge i gastronomia de la Comunitat Valenciana (Consell Valencià de Cultura). Objecte del tràmit Aprofundir en el coneixement i en la difusió dels nostres paisatges i la nostra gastronomia, i, alhora, sensibilitzar els joves d’ambdós sexes, despertar en aquesta joventut la vocació excursionista i paisatgística,

Llegir més

Ajudes per a projectes desenrotllats dins de les Estratègies de desenrotllament local Participatiu aprovades als GALP a la Comunitat Valenciana

Objecte del tràmit Sol·licitud d’ajudes per a projectes desenrotllats dins de les Estratègies de desenrotllament local Participatiu aprovades als GALP a la Comunitat Valenciana. Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitantsPodran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, que desenrotllen projectes integrats en l’EDLP i que contribuïsquen a aconseguir un o més dels objectius

Llegir més

Selecció dels grups d’acció local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenrotllament local participatiu.

Què es pot sol·licitar?Nom del tràmit TECG – Selecció dels grups d’acció local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenrotllament local participatiu. Objecte del tràmit La normativa europea per al període 2007-2013 va integrar l’enfocament o metodologia LEADER, amb els seus principis bàsics d’actuació i estratègies, en els programes de desenvolupament rural que es

Llegir més

Ajudes per a la integració cooperativa agroalimentària en la Comunitat Valenciana

Què es pot sol·licitar?Nom del tràmit TECG – Ajudes per a la integració cooperativa agroalimentària en la Comunitat Valenciana Objecte del tràmit Es convoquen subvencions per a les cooperatives agroalimentàries immerses en un procés d’integració, a fi de contribuir al desenrotllament del sector cooperatiu agroalimentari valencià, reforçar la seua posició en la indústria agroalimentària i

Llegir més

TECG- Convocatòries ordinàries i extraordinàries de les proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l’obtenció del títol de mariner pescador, a realitzar en l’Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani durant l’any 2017

Què es pot sol·licitar?Nom del tràmitTECG- Convocatòries ordinàries i extraordinàries de les proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l’obtenció del títol de mariner pescador, a realitzar en l’Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani durant l’any 2017. Objecte del tràmit Convocar els exàmens de mariner pescador a realitzar durant 2017 en l’Institut Politècnic Marítim

Llegir més