VI Congrés Estatal d’Economia Feminista al setembre

VI Congreso Estatal de Economía Feminista que se celebrará en València los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2019,

Des de la Càtedra d’Economia Feminista de la Universitat de València s’està preparant el VI Congrés Estatal d’Economia Feminista que se celebrarà a València els dies 5, 6 i 7 de setembre de 2019, estructurat en tres eixos: 1) investigació-comunicacions; 2) formació i 3) acció i debat polític.

Aquesta nova edició del congrés d’economia feminista ve precedida de l’experiència i coneixement generat en les anteriors edicions i en les xarxes d’intercanvi i acció política que s’han anat alimentant des de llavors.

En aquesta ocasió es pretén obrir dinàmiques de treball teòric-pràctic que faciliten el desenvolupament dels eixos temàtics de major rellevància per a l’economia feminista (cures, ecofeminismo), la conformació d’instruments aplicables a través de les polítiques públiques (fiscalitat, pressupostos amb enfocament de gènere), la definició de models de governança feminista i gestió del comuna i l’articulació de resistències feministes abans la bel·ligerància neoliberal. En aquests últims anys el moviment feminista ha aconseguit fer arribar a una majoria social la diversitat de vindicacions i demandes per a un canvi de model de societat. Cada vegada sorgeixen més iniciatives, fonamentalment des dels moviments socials, en les quals les cures i la vida se situen com a prioritats bàsiques, i proposen alternatives de gestió a l’economia ortodoxa i al fonamentalisme de mercat que ha dominat el món acadèmic i els centres de poder econòmic i polític.

Economia feminista, objectius

L’economia feminista ha de contribuir de manera decisiva a generar alternatives al model econòmic i polític que està en crisi. El canvi de paradigma ja no és ajornable per més temps i el feminisme com a projecte ètic de transformació social té capacitat de generar sinergies per a les transicions necessàries i justes amb la vida.

La convocatòria d’aquest VI Congrés d’Economia Feminista s’obri amb una anomenada a presentar propostes en qualsevol dels tres eixos, per a anar construint alternatives i processos de transformació social.

Més informació en la web de la Càtedra d’Economia Feminista.