Nova edició de l’escola d’agricultores i agricultors

Es planteja una nova edició de l’escola d’agricultors/es, com un programa d’aprenentatge per a cobrir les necessitats formatives pràctiques demandades pel sector agrari valencià. L’objectiu del programa és establir un complement a la formació clàssica, així com una eina efectiva de transferència de coneixements pràctics i tecnologia mitjançant l’aprenentatge tutoritzat per agricultors experimentats, establint el

Llegir més

Coneix les varietats autòctones de mà del primer Catàleg valencià de varietats tradicionals agràries

La diversitat és una peça fonamental en la sostenibilitat dels sistemes vius i dels sistemes agraris que des de el Consell Agrari Municipal volem posar en valor i ressaltar la realització, per part de la Conselleria d’Agricultura i Horta del primer Catàleg valencià de varietats tradicionals agràries. A més diversitat, més capacitat d’autoregulació dels ecosistemes,

Llegir més

Publicada l’ordre per la qual es regulen les instal·lacions de compostatge comunitari en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

El objecte d’aquesta ordre és definir els condicionants tècnics i ambientals aplicables a les instal·lacions de compostatge comunitari de bioresidus en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, a fi de promoure’n la pràctica i mitigar els possibles impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient. L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre és exclusivament el compostatge

Llegir més

Bases reguladores de la concessió de subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valenciana.

Entitats beneficiàries 1. Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases: a) Les cooperatives agroalimentàries, o les cooperatives de segon grau constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries, resultants d’un procés de fusió. Les entitats participants en el procés podran ser, a part de cooperatives o escissions d’aquestes, societats civils o mercantils.

Llegir més