Publicada l’ordre per la qual es regulen les instal·lacions de compostatge comunitari en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

El objecte d’aquesta ordre és definir els condicionants tècnics i ambientals aplicables a les instal·lacions de compostatge comunitari de bioresidus en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, a fi de promoure’n la pràctica i mitigar els possibles impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient. L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre és exclusivament el compostatge

Llegir més