reduccion irpf boe consell agrari municipal

Rebaixa de mòduls de l’IRPF 2018 de les activitats agrícoles i ramaderes

El Boletín Oficial del Estado (BOE) d’aquest 30 d’abril va publicar l’Ordre HAC/485/2019, de 12 d’abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2018, els índexs de rendiment net (mòduls) aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per

Llegir més
Low Carbon Feed, un proyecto ambiental pionero valenciano

Low Carbon Feed, un projecte valencià contra el canvi climàtic

Agricultors i ramaders s’uneixen en un projecte ambiental i pioner El projecte LIFE Low Carbon Feed (LIFE 16/CCM/ES/000088) és una iniciativa de Pepe Castro, La Unió d’Agricultors i Ramaders del País Valencià (La Unió), y Carlos Fernández, Universitat Politècnica de València (UPV). El projecte valencià pretén la disminució de la contaminació agrícola local i el

Llegir més

Ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina a la Comunitat Valenciana

Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit TECG – Ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina a la Comunitat Valenciana. Objecte del tràmit Avaluació genètica dels reproductors per mitjà de la comprovació sistemàtica de la quantitat i qualitat de la llet

Llegir més

Sol·licitud d’ajudes a agrupacions de defensa sanitària ramadera (ADSR) de la Comunitat Valenciana

Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit TECG – Sol·licitud d’ajudes a agrupacions de defensa sanitària ramadera (ADSR) de la Comunitat Valenciana. Objecte del tràmit Aquestes ajudes estan destinades a la compensació dels costos de les actuacions de prevenció, control, lluita o eradicació de malalties dels animals que realitzen les ADSG en execució, en primer

Llegir més

Ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.

Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit TECG – Ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana. Objecte del tràmit Afavorir les inversions realitzades pels titulars de les explotacions ramaderes amb la finalitat de millora de la competitivitat i sostenibilitat. Qui pot sol·licitar-ho? Interessats/Sol·licitants Titulars d’explotacions

Llegir més