Ajudes per a la constitució d’una nova cooperativa o societat laboral per a l’exercici 2018. Economia social.

Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit Ajudes per a la constitució d’una nova cooperativa o societat laboral per a l’exercici 2018. Economia social. Objecte del tràmit La concessió de subvencions destinades a la constitució d’una nova cooperativa o societat laboral, sempre que compte, almenys, amb dos persones sòcies treballadores o de treball efectivament incorporades

Llegir més

Ajudes per a assistències tècniques a cooperatives i societats laborals per a l’exercici 2018. Economia social.

Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit Ajudes per a assistències tècniques a cooperatives i societats laborals per a l’exercici 2018. Economia social. Objecte del tràmit La concessió de subvencions dirigides a la prestació d’assistència tècnica, en alguna de les modalitats que s’indiquen a continuació, a cooperatives i societats laborals o a entitats associatives de

Llegir més