Ocupació pública

Borsa de Treball de caràcter laboral temporal d’Enginyer/a Superior (Telecomunicacions o Enginyeria equivalent que habilite competencialment per a l’exercici de les funcions descrites en les presents bases) de l’O.A.M. Consell Agrari Municipal de València

NOVETAT: 15/07/2020: Constitució de la Borsa de Treball.

– 23/06/2020 – Publicació qualificacions fase concurs, puntuació final fase concurs-oposició i termini d’al·legacions.

– 03/06/2020 – Renovació del termini administratiu per a la presentació de mèrits. Del  4 al 12 de juny de 2020 (tots dos inclusivament) a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València mitjançant una sol·licitud no catalogada dirigida a la unitat 70009 – Consell Agrari Municipal o de manera presencial en les oficines del Consell Agrari Municipal amb cita prèvia als telèfons 963516895 o 963517692.

– 24/03/2020 – Suspensió del termini administratiu per a la presentació de mèrits.

– 11/03/2020 – Publicació qualificacions segon exercici i obertura termini per a la presentació de mèrits.

– 25/02/2020 – Publicació qualificacions primer exercici i convocatòria segon exercici

– 13/01/2020— Publicació del llistat definitiu d’admesos i exclosos i data del primer examen (21 de febrer de 2020).

– 13/01/2020— Publicació de la composició del tribunal.

– 2/12/2019 – Publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos. Termini d’esmena fins al dia 16 de desembre de 2019.

– Termini de presentació d’instàncies: Del 12 de juny al 10 de juliol de 2019 (tots dos inclusivament).

Anunci de la convocatòria en el BOP (11/6/2019).

Bases específiques reguladores de la Borsa de Treball.

Instància per a participar en el procés selectiu.

– Presentació d’instàncies: En les oficines del Consell Agrari Municipal (Guillem de Castro, 51-4 de València), de 9 a 14 hores, i en els llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015.