Ocupació pública

Borsa de Treball de caràcter laboral temporal d’Enginyer/a Superior (Telecomunicacions o Enginyeria equivalent que habilite competencialment per a l’exercici de les funcions descrites en les presents bases) de l’O.A.M. Consell Agrari Municipal de València

NOVETAT: 24/03/2020Suspensió del termini administratiu per a la presentació de mèrits.

– 11/03/2020 – Publicació qualificacions segon exercici i obertura termini per a la presentació de mèrits.

Termini de presentació de mèrits fins al dia 26 de març de 2020.

– 25/02/2020 – Publicació qualificacions primer exercici i convocatòria segon exercici

– 13/01/2020— Publicació del llistat definitiu d’admesos i exclosos i data del primer examen (21 de febrer de 2020).

– 13/01/2020— Publicació de la composició del tribunal.

– 2/12/2019 – Publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos. Termini d’esmena fins al dia 16 de desembre de 2019.

– Termini de presentació d’instàncies: Del 12 de juny al 10 de juliol de 2019 (tots dos inclusivament).

Anunci de la convocatòria en el BOP (11/6/2019).

Bases específiques reguladores de la Borsa de Treball.

Instància per a participar en el procés selectiu.

– Presentació d’instàncies: En les oficines del Consell Agrari Municipal (Guillem de Castro, 51-4 de València), de 9 a 14 hores, i en els llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015.