Pla d’Acció Integral per la promoció de l’activitat i el territori agrícola municipal

Presentació
Des de finals de l’any 2015, el Servici de Pobles de València (antigament Servici de Pedanies) compta amb una nova Secció específica dedicada a l’agricultura i l’horta. Es tracta d’una secció que no existia amb anterioritat i que en conseqüència, per mamprendre a treballar, ha hagut de definir els seus objectius i la manera d’actuar per aconseguir-los.

Coincidint en el temps, la ciutat de València firmà, el 15 d’octubre de 2015, el Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà conjuntament amb més d’un centenar de ciutats d’arreu del món. Este pacte internacional compromet la ciutat amb un dens i ambiciós programa de mesures i accions integrals al voltant de l’alimentació (podeu consultar-lo ACÍ).

Les línies generals dels compromisos adquirits se centren en la generació de polítiques municipals actives que impulsen una alimentació més sostenible, inclusiva, resilient, segura i diversificada.

La Secció d’Agricultura i Horta compta amb escassos mitjans tècnics i econòmics de manera que l’estratègia d’actuació s’ha centrat en donar suport i acompanyament a aquelles iniciatives que, impulsades des de la societat civil, el sector privat o les institucions acadèmiques i investigadores, ja fa molt temps que estan impulsant accions encaminades a acomplir amb estos objectius.

Les competències que la legislació actual definix per als ajuntaments en matèria d’agricultura estan molt restringides però com es pot deduir de les diverses accions plantejades al Pla d’Acció, l’estratègia municipal se centra en les següents línies bàsiques imprescindibles:

  • Impulsar el recanvi generacional en les persones que sostenen l’activitat agrícola (en estos moments alarmantment majors) acompanyant i incentivant noves iniciatives en el sector.
  • Afavorir la participació de tota la societat en la generació de polítiques públiques al voltant de l’alimentació. Generant espais de debat i d’elaboració de propostes com ara el Consell Alimentari Municipal.
  • Millorar la rendibilitat de la producció agrícola. Perquè sense un reconeixement econòmic digne de l’activitat agrícola no hi ha futur per al sector.
  • Ajudar a què les iniciatives econòmiques del sector agroalimentari incrementen la seua responsabilitat social i ambiental. Perquè la viabilitat econòmica no està renyida amb el compromís amb l’entorn social i natural, al contrari se’n beneficia.
  • Protegir el territori agrícola com un patrimoni estratègic del municipi. Perquè els ecosistemes productius que ens envolten (l’horta, la marjal, l’Albufera, la mar…) són una font de riquesa present i futura que està en perill.
  • Millorar els servicis a l’agricultura que són de competència municipal per protegir l’activitat agrària i fer que el sector productiu local puga oferir a la ciutat tot el potencial que atresora.
  • Reconéixer i posar en valor el patrimoni i l’activitat pesquera de la ciutat sovint oblidat. Tenim una tradició mil·lenària de pesca marítima i continental que mereix estar en un lloc més visible i reconegut que al que s’ha vist relegada.

Finalment volem incidir en què esta estratègia no pretén ser un receptari tancat sinó una reflexió i invitació a tota la ciutadania i a tots els sectors implicats de qualsevol manera en el sistema alimentari (producció, consum, transformació, logística, distribució, comerç…) per a compartir iniciatives i posar en comú esforços encaminats a dignificar la gent que continua mantenint dia a dia el nostre patrimoni agrícola, pesquer, gastronòmic i alimentari en general tan singular, ric i divers.

En conseqüència animem a fer aportacions que sumen i milloren esta proposta a: agroecologia@valencia.es. Intentarem contestar i agrair-les totes.

Pla d’Acció Integral per la promoció de l’activitat i el territori agrícola municipal