Informació sobre contractació, convenis i subvencions

 1. Contractació
  1. Perfil del contractant
  2. Informació sobre les Meses de Contractació
  3. Relació de licitacions formalitzades anualment
  4. Relació de contractes menors
   1. Relació de contractes menors 1r trimestre 2017
   2. Relació de contrates menors 2on trimestre 2017
   3. Relació de contrates menors 3r trimestre 2017
   4. Relació de contrates menors 4º trimestre 2017
 2. Convenis
  1. Relació de convenis incorporats al registre de convenis 2017
 3. Subvencions
 4. Publicitat institucional