Pòsit agrícola municipal

El pòsit agrícola municipal és un servici de caràcter local que té per objecte fonamental el préstec en metàl·lic per al foment i desenvolupament de la riquesa agrícola i pecuària, radicat al terme municipal de València i que estén el seu radi d’acció entre totes les veïnes i veïns del terme que posseïsquen finques rústiques, i entitats i associacions agràries que desenvolupen la seua activitat al municipi de València.