Junta de Síndics

Junta de Síndics Agraris

Òrgan de naturalesa consultiva que té per objecte elevar al Consell Rector les propostes que considere oportunes, amb vista al correcte funcionament de l’organisme, al qual correspon:

  1. Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats.
  2. Assessorar els òrgans del Consell Agrari en matèria agrària, així com en la prestació dels servicis d’interés agrari que estiguen atribuïts o puguen atribuir-se al municipi.
  3. Proposar mesures que propicien el desenvolupament rural i la millora de les rendes i de les condicions de vida de les persones que es dediquen a l’agricultura , ramaderia i/o treballen en el sector agropecuari.
  4. Intervindre en conflictes particulars relacionats amb la propietat agrària.