• Nom i cognoms: Carlos Verdú Ramón
  • Autorització per la Modalitat de:
  • Localització dels camps:
  • Tipus de cultiu / producte:
  • Enllaç al darrer document pdf de les autoritzacions:

Tira de comptar de Mossen Sorell: dissabtes de 9 a 14h

Agricultura ecològica certificada: CAECV (CV4254-PV)