[ult_createlink title=”Unió Europea” btn_link=”url:https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropean-union%2Ftopics%2Fagriculture_es|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”Ministeri d’Agricultura” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.mapama.gob.es%2Fes%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”Ajuntament de València” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.valencia.es%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”Conselleria d’Agricultura” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agroambient.gva.es%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”Mercavalència” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.mercavalencia.es%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”Llotja dels Cítrics” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.precioscitricos.com%2Findexp.asp|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]

Institucions i entitats de la Junta de Síndics Agraris (2019-2023)

[ult_createlink title=”LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS” btn_link=”url:https%3A%2F%2Flaunio.org%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”ASOCIACION VALENCIANA DE AGRICULTORES (AVA)” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avaasaja.org%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES (UPA-PV)” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fugt-pv.es%2Fcms%2Findex.php%2Fsomos%2Ffederaciones%2Fupa-pv-union-de-pequenos-agricultores|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”FEDERACIÓ COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.cooperativesagroalimentariescv.com%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”CONSEJO REGULADOR IGP CITRICOS VALENCIANOS” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fcitricosvalencianos.com%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”FUNDACIÓN OCEANOGRÁFIC COMUNITAT VALENCIANA” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.oceanografic.org%2Ffundacion%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”GRUPO ACUICULTURA Y BIODIVERSIDAD (UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA)” btn_link=”url:https%3A%2F%2Facuicultura.blogs.upv.es%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”COORDINADORA CAMPEROLA DEL PAÍS VALENCIÀ – COAG (CCPV-COAG)” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fccpvcoag.org%2Fval%2Finici%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”TRIBUNAL DE LES AIGÜES DE LA VEGA DE VALÈNCIA” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftribunaldelasaguas.org%2Fva%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”LA TIRA DE COMPTAR” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.mercavalencia.es%2Fsectors-dactivitat%2Fla-tira-de-comptar%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”COMITÉ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CAECV)” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.caecv.com%2Fva%2Finici%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE VALÈNCIA” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fvecinosdevalencia.es%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”CRDO CHUFA DE VALENCIA” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fva.chufadevalencia.org%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”CRDO ARROZ DE VALENCIA” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.arrozdevalencia.org%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”CANAL DE RIEGO DEL RÍO TURIA (ACEQUIA DEL ORO)” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fcanalriegorioturia.org%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”COMUNIDAD DE REGANTES REAL ACEQUIA DE MONCADA” btn_link=”url:https%3A%2F%2Frealacequiamoncada.com%2Fweb|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”COMUNITAT DE PESCADORS DEL PALMAR” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cpelpalmar.com%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA (UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA)” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.upv.es%2Fcontenidos%2FCATIERRA%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”FUNDACIÓ ASSUT DE LA CV PER LA SOSTENIBILITAT DELS SISTEMES LITORALS DE LA MEDITERRÀNEA” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ffundacioassut.org%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”ASOCIACIÓN DE PESCA EN RALL PINEDO” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.pescaenrallpinedo.com%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]
[ult_createlink title=”CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL (CERAI)” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fcerai.org%2F|target:_blank” link_hover_style=”Style_8″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.37)” border_hovercolor=”#ffffff” border_size=”4″ el_class=”link-recursos” heading_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:20px;”]