Què és ApHorta?

ApHorta és el nou DISTINTIU dels PRODUCTES DE PROXIMITAT que realça les riqueses de l’Horta, creat per VOLS A VALÈNCIA -València, Observatori Local de Sostenibilitat Alimèntaria-.

 

L’eina que permet identificar els productes de proximitat; això és, productes principalment de l’horta valenciana amb responsabilitat ambiental i social per a impulsar l’economia local.

Amb ella, podrem visibilitzar l’important paper central de l’agricultor i l’agricultora, potenciant el gran valor del producte de proximitat, entre totes les persones consumidores dels mercats municipals i del xicotet comerç.

Incentiva la reducció de la petjada de carboni i les seues conseqüències mediambientals, a més promoure una actitud activa en les noves generacions a favor del producte de proximitat.

PORTA APHORTA, identificada amb la nova merca-etiqueta i amb la targeta de traçabilitat els productes de la Tira de Comptar generen valor afegit. Dota de garanties al consumidor i al productor sobre un producte de qualitat, on el seu origen està perfectament controlat i descrit en la mateixa targeta identificativa del punt de venda.

PORTA APHORTA és un distintiu que s’articula entorn de dos eixos principals:

El primer, l’Eix de la proximitat:

Perquè, és necessari fer valdre el costum de la Tira de Comptar com a mercat de proximitat, on els productes d’origen local contribueixen al manteniment de l’activitat agrícola a la zona i a més, amb la millora les rendes percebudes pel sector agricola.

Perquè evita la comercialització fraudulenta de productes robats i genera impactes positius sobre el medi ambient, en reduir les emissions derivades del transport.

En el cas de les persones consumidores, reflecteix els beneficis integrals d’aquest tipus de mercats per al conjunt del territori, promovent un consum responsable, que a més d’aportar qualitat, aporta beneficis per a tots.

La segona, L’Eix històric i territorial:

La Tira de Comptar, com a institució té com a element singular, el seu caràcter històric, al mateix temps que representa un eix d’articulació amb el món de l’horta que ens envolta.

L’horta està a les portes de la nostra ciutat, conviu amb els nostres traçats urbans i és un element integrador i de convivència que cal continuar preservant per a les generacions futures.

Resumint, els productes de PORTA APHORTA, ens oferixen múltiples beneficis:

  • Aphorta paisatge, entorn, medi ambient.
  • Aphorta reducció d’emissions contaminants.
  • Aphorta qualitat, punt perfecte de maduració, frescor del producte.
  • Aphorta consum responsable i per tant promou la compra racional de fruites i verdures, evitant el desaprofitament alimentari i contribuint a reduir residus d’envasos.
  • Aphorta valor. Al xicotet comerç de barri, com a font de sostenibilitat social, mediambiental i de l´Horta de València. Els mercats municipals i fruiteries de barri es converteixen en els principals valedors per al producte de proximitat amb grans garanties. I amb ells, Aphorta potencia/preserva el tracte humà i proper tan valuós del carácter mediterriani.