Tira de comptar de Mossen Sorell: dissabtes de 9 a 14h

Més informació de la localització dels camps: Localització hídrica Francs i Marjals