• Nom i cognoms: Juan José Requena García
  • Autorització per la Modalitat de:
  • Localització dels camps:
  • Tipus de cultiu / producte:
  • Enllaç al darrer document pdf de les autoritzacions:

Tira de Comptar del Cabanyal. De dijous a dissabte 8 a 14h