CLÀUSULA INFORMATIVA PER A RECOLLIDA DE DADES

Primera Capa i Autorització

Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal
En compliment del Reglament General de Protecció relació a les dades de caràcter personal que proporcionarà s’informa l’interessat del següent:
Responsable CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA -AJUNTAMENT DE VALÈNCIA- (+ info)
Finalitats Gestió i subscripció al butlletí (+ info)
Legitimació Consentiment de l’interessat (+ info)
Cessions Respecte del contacte i la consulta no hi haurà cessions. (+ info)
Drets Accedir, Rectificar i suprimir les dades, sol·licitar la portabilitat d’aquests, oposar-se al tractament i sol·licitar la limitació d’aquest. (+ info)

Segona Capa

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA -AJUNTAMENT DE VALÈNCIA-
Adreça Postal C/ Guillem de Castro, núm.51- 4 de València (46007)
Correu Electrònic consellagrari@valencia.es
Telèfon 963516895
CIF P9690001D
Pàgina web valencia.consellagrari.com

Finalitats

Amb quina finalitat tractem les seves dades?
Per a atendre la teva sol·licitud d’informació.
Quant temps conservem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es necessitin per a gestionar el contacte, la consulta o l’encàrrec que ens faci.

Legitimació

Legitimació
La Legitimació del tractament de les seves dades és el consentiment que presta enviant el correu electrònic en el butlletí de consulta.
Si es produeix encàrrec professional, la legitimació del tractament serà la relació contractual que s’estableixi amb i el compliment de les obligacions professionals i legals derivades d’aquest.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades derivades del contacte o la consulta no seran comunicats a tercers.

Drets

Quins són els seus drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si tractem dades personals que el concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals i a obtenir còpia de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-los, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits.
En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 *RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici de l’encàrrec.
Com a conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió o oposició al tractament de dades personals en l’entorn on-line els interessats té el dret a l’oblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE.
Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
Com es poden exercir els drets?
  • Mitjançant un escrit dirigit a: C/ Guillem de Castro, núm.51- 4 de València (46007)
  • Mitjançant un correu electrònic dirigit a: consellagrari@valencia.es
Quines vies de reclamació existeixen?
Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, les dades de les quals de contacte són:
Teléfonos: 901 100 099 / 91.266.35.17
Adreça Postal: C/Jorge Juan, núm. 6, CP: 28001 Madrid.
Seu Electrònica: https://sedeagpd.es/sede-electronica-web/
Pàgina Web: www.agpd.es
Quines categories de dades pot tractar el Responsable?
L’entitat tractarà les dades que ens subministri, que, donada l’amplitud que poden tenir les consultes, poden ser dades de les següents categories:

  • Dades de caràcter identificatiu
  • Dades de contacte