FAQs Banc de Terres

 

1- Posa l’Ajuntament alguna condició a l’acord?

L’acord entre la propietat i les persones interessades a cultivar les terres és lliure i l’Ajuntament no participa en cap dels aspectes relacionats amb la durada de l’acord, les condicions econòmiques, etc.

 
 

2- Quins passos he de seguir per a inscriure una parcel·la que vull logar?

Existixen tres formes de dur a terme la sol·licitud d’alta de terrenys en el Banc de Terres de la Diputació de València.
A) Através de la pàgina web de la Diputació de València seguint els següents passos:

1. Registra’t com a usuari de la plataforma del Banc de Terres de la Diputació de València a través del següent enllaç i aporta algunes dades mínimes de contacte.
2. Fes la pre-alta del teu terreny en la mateixa plataforma a través del següent enllaç. Per a això hauràs d’identificar la parcel·la (polígon, número de parcel·la, tipus de terreny, etc.).
3. Firma el document que es genera i presenta’l per registre d’entrada a l’Ajuntament de València o qualsevol de les seues delegacions (pobles de València).

B) Presencialment, a través de les oficines de l’Ajuntament de València:
Emplena el fullet informatiu del Banc de Terres i presenta’l en el Consell Agrari o en qualsevol de les seues delegacions (pobles de València) on t’acompanyaran en el procés d’alta de les teues terres.

c) A través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València:
Accedint al següent enllaç i seguint les indicacions. En aquest cas, serà necessari disposar del certificat o clau digital personal.

Una volta completats els anteriors passos, el teu terreny estarà visible en el Banc de Terres de la Diputació de València per a les persones que puguen tindre interès en el seu arrendament, parceria o cessió.

En cas de dubtes, consulta’ns a través del telèfon d’atenció ciutadana 010 (ext. 3203).

 

 
 

3- Si la parcel·la és de diversos/as propietaris/as, pot inscriure-la una sola persona?

Quan la parcel·la dispose de diversos/as propietaris/as, el tràmit pot ser realitzat per un únic representant formalment autoritzat.

La persona sol·licitant haurà d’informar al Banc de Terres de qualsevol canvi significatiu que afecte la parcel·la.

 

 
 

4- Faciliteu el contracte per a l’arrendament?

El Banc de Terres de l’Ajuntament de València compta amb un servei d’assessorament jurídic, acompanyament i intermediació entre la persona oferent i la demandant de camps. Els servicis inclouen la formalització d’arrendaments mitjançant un document adaptat a les característiques de la parcel·la i necessitats de la propietat; un assessorament gratuït per a garantir la formalització de l’acord adaptat a les necessitats de les parts; i la intermediació gratuïta per a la gestió i resolució dels conflictes que puguen donar-se.

 

 
 

5- Quant temps sol durar el contracte d’arrendament?

La durada de l’acord inicial d’arrendament es determinarà a partir de les necessitats tant de la propietat del terreny com de la persona interessada a arrendar-ho.

 

 
 

6- Com puc sol·licitar una terra?

Existixen tres formes de dur a terme la sol·licitud d’informació de terres del Banc de Terres de la Diputació de València

A) A través de la pàgina web seguint els següents passos:

  1. Registra’t com a usuari de la plataforma del Banc de Terres de la Diputació de València a través del següent enllaç.
  2. Cerca el terreny que desitges cultivar en la mateixa plataforma a través del següent enllaç.
  3. Imprimix, firma i fes lliurament del document que es genere en les oficines del Consell Agrari o en qualsevol de les seues delegacions (pobles de València)

B) Presencialment, a través de les oficines de l’Ajuntament:
Emplena el fullet informatiu del Banc de Terres i entrega’l en el Consell Agrari o en qualsevol de les seues delegacions (pobles de València) on t’acompanyaran en el procés de sol·licitud d’informació de les parcel·les disponibles en el Banc de Terres de l’Ajuntament de València.

C) A través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València:
Accedix al següent enllaç i segueix les indicacions. Serà necessari disposar del certificat o clau digital personal.

Una vegada formalitzada la sol·licitud d’informació de parcel·les disponibles en el Banc de Terres, el personal tècnic traslladarà la sol·licitud a la propietat. En cas que la propietat estiga d’acord, el personal tècnic et farà arribar la informació disponible de les terres sol·licitades. No oblides que existix un servei de mediació i assessorament gratuït a la vostra disposició per a garantir la formalització de l’acord adaptat a les necessitats de les parts.

En cas de dubtes, consulta’ns com fer-ho a través del telèfon d’atenció a la ciutadania 010 (ext. 3203).

 

 
 

7- Cada quant temps he de consultar la web per a veure noves terres?

El personal tècnic actualitza la pàgina web del Banc de Terres a mesura que les persones propietaries de terres posen els seus camps a la disposició del mateix. En aquest sentit, pots consultar la web en qualsevol moment ja que aquesta estarà sempre actualitzada.

 

 
 

8- Hi ha terres disponibles per la meua zona?

Per a conèixer la localització dels camps disponibles pots accedir al cercador de terres de la web del Banc de Terres de la Diputació de València. En ell, podràs trobar una descripció de cadascun dels camps disponibles en el Banc de Terres precisant, entre altres coses, la seua ubicació exacta
Amb diferents opcions de visualització: aèria, geogràfica, cadastre, sent possible afegir les diferents unitats administratives o limitacions comarcals.
Mitjançant els filtres, podent seleccionar el municipi en el qual estigues interessat.

 

 
 

9- Disposa el Banc de Terres de terres propietat de l’Ajuntament de València?

Actualment, l’Ajuntament de València es troba en procés d’identificació de terres de la seua propietat, així com de definició de les bases que permeten posar-les a la disposició de la ciutadania terrens cultivables. Quan finalitzen els tràmits, els terrenys cultivables propietat de l’Ajuntament de València seran introduïts en el Banc de Terres, i quedaran a la disposició de qui els vulga sol·licitar seguint un procediment de concurrència competitiva.

 

 
 

10- Com puc donar de baixa el meus terrenys del Banc de Terres?

Per a donar de baixa els teus terrenys del Banc de Terres serà necessari que et poses en contacte amb el Consell Agrari presencialment o trucant al telèfon 010 (ext. 3203) perquè siguen ells els que inicien el tràmit de baixa.