Formacions en l’us de foc en tasques agrícoles

Inscripcions 96 351 76 92 i al correu-e: consellagrari@valencia.es

L’Associació Valenciana d’Agricultors AVA-ASAJA, sent conscients dels conflictes d’interessos que presenta l’ús de foc en l’agricultura, ofereixen les seues *servícios tècnics per a desenvolupar les activitats formatives per a a formar i conscienciar als agricultors de la ciutat de València respecte a l’ús de foc en les tasques agrícoles.

El contingut que desenvoluparen en les campanyes formatives, es realitzarà sobre la base de la normativa i normes d’ús del foc, realitzant una presentació basada en les Normes Tècniques de Cremes de la Demarcació, el Pla Local de Cremes, així com normes tècniques de característiques constructives dels cremadors agrícoles i altres documents tècnics d’interés.

Els principals temes a desenvolupar són:
– Normativa reguladora.
– Importància de bones pràctiques i estadístiques d’incendis.
– Activitats agrícoles en les quals s’empra el foc.
– Zonificació de les cremes.
– Organització temporal.
– Sol·licitud d’autoritzacions.
– Normes d’aplicació a les cremes en zona general, màxim risc i palla d’arròs.
– Cremadors agrícoles.
– Alternatives a la crema.
– Plans de zonificació del pla de cremes del terme municipal.
– Quadre resum del pla de cremes.

La formació s’impartirà en diferents llocs i dates:

 

ALCALDIA DATA HORARI LOCALITZACIO
CASES BÀRCENA 23/11/2021 16,00-19,00 EDIFICI ALCALDIA
Camí Cases Bàrcena, 63. València
BORBOTÓ 02/11/2021 16,00-19,00 CENTRE CULTURAL-PÇA MORERAR, 8-1er
-Centre Cultural Borbotó-

València

BENIMÀMET-BENIFERRI 11/11/2021 16,00-19,00 LOCAL SOCIAL BENIMÀMET-
C/.Crisóstomo Martínez, 1-Bajo. València
EL PALMAR 09/11/2021 16,00-19,00 EDIFICI ALCALDÍA
C/ Caudete, 15. València
CASTELLAR –L’OLIVERAL 16/11/2021 16,00-19,00 SALA MULTIUSOS ALCALDÍA
C/ Poetisa Leonor Perales, s/n. València
VALENCIA 02/12/2021 16,00-19,00 SALA PREMSA TABACALERA. PATI A SEGONA PLANTA
C/ Amadeu de Savoia, 11. València

 

Inscripcions 96 351 76 92 i al correu-e: consellagrari@valencia.es