Documentació

Documents

File Description File size

pdf

Comunicació previa d’aportació de fem

Model d’instància per a la comunicació prèvia d’aportació de fem o adob orgànic. (Permís de fem)

1 MB

pdf

Model d'instància per a la sol·licitud de certificat de cultiu.

Model d'instància per a la sol·licitud de certificat de cultiu per a la venda de proximitat de productes agraris.

1 MB

pdf

Model denuncia substracció i/o danys

Model denuncia de Furts i decomisos en l'àmbit de l'horta de València

374 KB

pdf

Desplaçament a explotació agrària en el terme municipal de València

Model diligencia de desplaçament a explotació agrària

165 KB

pdf

Pacto de política alimentaria urbana de Milán

Milan Urban Food Policy Pact firmado por la ciudad de Valencia el 15 de Octubre de 2015

149 KB

pdf

ANEXO III

Modelo de declaración de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias municipales

22 KB

pdf

ANEXO II

Modelo de solicitud autorización ocupación sociópolis

126 KB

pdf

RESOLUCIÓ per la qual es convoquen per a l’any 2017 i es publiquen les línies pressupostàries i els imports globals màxims de les ajudes a les organitzacions professionals agràries.

203 KB

pdf

Extracte de la Resolució de 4 de maig de 2017, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a l’any 2017 les ajudes a les organitzacions professionals agràries.

147 KB

pdf

Bases reguladores de l’ajuda a la distribució de fruites i hortalisses a l’alumnat de centres escolars

ORDRE 5/2017, de 3 de febrer, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen les bases reguladores de l’ajuda a la distribució de fruites i hortalisses a l’alumnat de centres escolars en la Comunitat Valenciana

495 KB

pdf

Plec clàusules sociopolis BOP 104 del 02/05/2012

Plec clàusules sociopolis BOP 104 del 02/05/2012

85 KB

pdf

Pla Local de Cremes

Pla Local de Cremes de restes agrícoles del terme municipal de València

197 KB