La Junta de Govern Local de 19 d’octubre de 2018 acordà:

«Demanar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural la represa dels tràmits per a la classificació formal de la xarxa de vies pecuàries en el terme municipal de València.»

S’han encetat els treballs previs per dur endavant la classificació els quals consistixen en informar al sector i demanar la seua col·laboració i opinió sobre la informació de partida de la qual es disposa.

Podeu consultar els plànols de la informació de la qual es disposa en el següent enllaç i també, físicament, en la seu del Consell Agrari Municipal i en les Alcaldies pedànies.

Este procediment constarà de les següents FASES:

  • 1a. Esta primera fase, en la qual estem ara, es denomina TREBALLS PREVIS que consistix a recopilar tota la informació que es puga aportar per a elaborar un primer esborrany de les vies pecuàries de València. Este primer període és només de recopilació d’informació, no hi ha fase d’al·legacions.
  • 2a. Una vegada es tinga el primer ESBORRANY s’iniciarà formalment, per part de Conselleria l’Expedient de Classificació. Es publicarà en DOGV i es notificarà el començament d’operacions i es farà una reunió amb els organismes, afectats etc…. i s’exposarà el primer esborrany de vies pecuàries, on es podrà al·legar el que es crega convenient de manera formal.
  • 3a. Després del començament d’operacions, s’elaborarà una PROPOSICIÓ DE CLASSIFICACIÓ on es reflectirà com quedaran definitivament les vies pecuàries.
  • 4a. La PROPOSICIÓ DE CLASSIFICACIÓ és la que s’EXPOSARÀ AL PÚBLIC perquè s’al·legue novament el que creguen convenient. Es publicarà en el DOGV i es notificarà novament.
  • 5a. Si hi ha al·legacions es contestaran.
  • 6a. Finalment s’aprovarà l’expedient.

Alguns enllaços d’interès:

Consellería: http://www.agroambient.gva.es/va/web/medio-natural/vias-pecuarias

Ministeri: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/politica-forestal/vias-pecuarias/rvp_fondo_documental.aspx