Permisos y control de quemas

El terme municipal de València posseïx una zona d’horta que genera una gran demanda d’utilització del foc per la crema de restes agrícoles. Per això, i amb la finalitat de reduir el risc d’incendis per l’ús del foc en les activitats agràries, es va redactar el Pla local de cremes del terme municipal de València, com a normativa reguladora en la gestió de l’ús cultural del foc en les cremes agrícoles.