Permisos y control de quemas

Focs i Cremes

El terme municipal de València posseïx una zona d’horta que genera una gran demanda d’utilització del foc per la crema de restes agrícoles. Per això, i amb la finalitat de reduir el risc d’incendis per l’ús del foc en les activitats agràries, es va redactar el Pla local de cremes del terme municipal de València, com a normativa reguladora en la gestió de l’ús cultural del foc en les cremes agrícoles.

Documents

File Description File size

pdf

19. PLQ en el BOP nº 83 de 4.5.2021

792 KiB