Gestió dels Horts Urbans del Parc de la Torre (Sociópolis)

Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern Local de la ciutat de València amb data 9 de març de 2012, es va encomanar al Consell Agrari Municipal la gestió dels horts urbans ubicats a l’interior del Parc Urbà de la Torre, conegut com Sociòpolis.

Els objectius que es perseguixen amb els horts urbans de Sociòpolis són els següents:

  1. Conservació de superfície d’horta al terme municipal de València.
  2. Oferir un espai d’esplai, contacte amb la naturalesa i activitat rural al veïnal de València.
  3. Fomentar la participació ciutadana en el manteniment de l’activitat agrícola i els cultius autòctons.
  4. Generar espais de biodiversitat i millora del paisatge urbà.
  5. Promoure bones pràctiques ambientals de cultiu: gestió dels residus, estalvi d’aigua, recuperació d’usos i costums de l’agricultura tradicional, etc.
  6. Potenciar el caràcter educatiu i lúdic dels horts.
  7. Establir i valorar les relacions entre el medi natural i rural i les activitats del veïnal de València, immerso en un medi urbà.
  8. Promoure una alimentació sana i hàbits de vida saludables.
  9. Impulsar un major coneixement i respecte pel medi ambient.

Blog del projecte:

 

Documents

File Description File size

pdf

Claúsulas reguladoras Sociópolis

Pliego de cláusulas reguladoras de las condiciones que han de servir de base a las autorizaciones de ocupación, uso temporal y gestión del ámbito de los huertos urbanos del sector la torre conocidos como “Sociópolis”

712 KB

pdf

ANEXO II

Modelo de solicitud autorización ocupación sociópolis

126 KB

pdf

ANEXO III

Modelo de declaración de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias municipales

22 KB