Este servici, que constituïx un mitjà tradicional de solució de controvèrsies agràries, que es prestarà per mitjà de la creació d’una comissió de conciliació de naturalesa tècnica nomenada pel Consell Agrari Municipal, a la qual se sotmetrà, a requeriment previ dels agricultors i agricultores, l’examen de la disputa de naturalesa agrària produïda, per tal que propose una solució materialitzada en un informe de caràcter no vinculant.