Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene per a la Venda i Preparació d’Aliments en Mercats No Sedentaris

El propòsit d’aquesta guia de bones pràctiques és proporcionar a les persones responsables dels establiments alimentaris dels mercats no sedentaris, una eina per a facilitar el compliment de la legislació alimentària, en particular el requisit que estableix l’article 5, relatiu a l’obligació de disposar d’un sistema d’autocontrol basat en l’APPCC del Reglament (CE) 852/2004, de…